Testujeme nový web! Zapoj sa do testovania a napíš nám, ako sa ti páči. kontaktuj@wopss.sk Ďakujeme

Odporúčame

Andrej Mažáry: Najlepší rečnícky klub v štáte ticha

21. júla 2017 | Blog Na kus reči

Autor:

Ak sa prikláňate k tvrdeniu, že Slovensko je štátom, v ktorom sa ľudia boja komunikovať a povedať svoj názor nahlas, máme pre vás jednu zaujímavú a pre mnohých možno prekvapujúcu správu – rečnícky klub Slovenskí Toastmasters je najlepším na svete od roku 2016 spomedzi 16 000 klubov z celej planéty. O tom, čo Toastmasters vlastne je, ako sa podarilo tento krásny úspech dosiahnuť i čo je najväčším komunikačným problémom Slovákov, nám porozprával Andrej Mažáry, ktorý mal celý manažment pod palcom.

Zdieľaj a ukážeš pekné veci o Slovensku
Share on FacebookTweet about this on Twitter

Mohol by si nám Toastmasters v krátkosti predstaviť?

Toastmasters International je najstarší vzdelávací systém na svete zameraný na rozvoj komunikácie, prezentovania a rozvoj organizačných zručností. Je to veľmi zaujímavý koncept a predstavuje netradičný spôsob vzdelávania. Prebieha vo forme pravidelných stretnutí, na ktorých si môže člen všetko, čo sa chce naučiť, vyskúšať priamo v praxi.

Akým spôsobom vzdelávanie prebieha?

Know-how sa odovzdáva kombináciou manuálov a mentorov. Mentori sú tiež členovia, ktorí kedysi začali od nuly. Všetci zainteresovaní sa prostredníctvom konštruktívnej spätnej väzby vzdelávajú navzájom. Niekedy vám práve niekto z úplne inej oblasti alebo s úplne odlišnými skúsenosťami môže pomôcť najviac. Keď sa záujemca stane členom Toastmasters a začne využívať tento vzdelávací program naplno, na základe úloh z manuálov a spätnej väzby od druhých ľudí komunikačne a manažérsky rastie.

Všetci zainteresovaní sa prostredníctvom konštruktívnej spätnej väzby vzdelávajú navzájom.

Aká je najčastejšia motivácia ľudí, aby sa tiež stali členmi klubu Toastmasters?

Niektorí sa chcú zbaviť trémy a strachu z vystupovania pred ľuďmi. Iní sa chcú naučiť prezentovať kvôli aktuálnej alebo budúcej práci – napríklad viesť porady alebo viesť druhých. A potom je ešte ďalšia skupina, ktorá chce mať mimopracovnú voľnočasovú aktivitu, stretávať a spoznávať ľudí, prísť si oddýchnuť.

Môžu sa stretnutia zúčastniť iba členovia alebo je možné nahliadnuť do sveta Toastmasters aj nečlenom?

Na stretnutie sa môže prísť pozrieť ktokoľvek. Vtedy príde ako hosť. Čas strávený na Toastmasters stretnutí ale využije najviac, keď sa stane členom. Hosť vidí naozaj skvelé a zaujímavé výkony, ktoré môžu byť často inšpiratívne, no nadšenie po stretnutí postupne vyprchá. Celé stretnutie vníma ako skvelé dvojhodinové divadelné predstavenie a zábavu, pretože sa nezapojil a stretnutím pasívne preplával.

Akonáhle sa stane členom a bude môcť tiež na pódium vystúpiť, stáť tam čo i len dve minúty na improvizáciách, už sa niečo deje. Už začína spoznávať samého seba na základe pocitov, strachov a toho, ako sa vníma pred druhými ľuďmi.

Teoretické vzdelávanie je dôležité, treba ho však otestovať aj v praxi. Napríklad prostredníctvom Toastmasters. Zdroj: pohotoreports Michal Lukáč

Teoretické vzdelávanie je dôležité, treba ho však otestovať aj v praxi. Napríklad prostredníctvom Toastmasters. Zdroj: pohotoreports Michal Lukáč

Načrtol si prirovnanie k dvojhodinovému predstaveniu. Čo všetko také stretnutie zahŕňa a kto je jeho organizátorom?

Stretnutie je organizované jedným človekom – moderátorom stretnutia. Stretnutia sú zvyčajne zložené z troch častí – pripravených prejavov, improvizácií a bloku hodnotení. Niekedy sa objaví špeciálny blok vo forme vzdelávacej časti alebo príde hosť z iného klubu, ktorý sa podelí o svoje skúsenosti.

Netreba sa hodnotení báť. Sú kľúčom k osobnému postupu, hodnotitelia prispôsobujú spätnú väzbu úrovni rečníka.

Myslím, že máme istú predstavu o prejavoch aj improvizovaní, mohol by si nám však trochu konkretizovať blok hodnotení?

Zo špecifického dôvodu je to veľmi zaujímavá časť – hodnotí sa všetko. Na stretnutí odznie hodnotenie rečí, hodnotenie improvizácií, kvalitatívne i kvantitatívne hodnotenia. Najprv toho môže byť na človeka priveľa, no časom pochopí, že hodnotenie je veľmi dôležité. Vedieť, či som dodržal stanovený čas, či som nespravil veľa gramatických chýb alebo nepoužil veľa zbytočných slov. Rečnícky prejav sa naozaj piluje do detailov, ak má sám rečník o to záujem.

Netreba sa hodnotení báť. Sú kľúčom k osobnému postupu, hodnotitelia prispôsobujú spätnú väzbu úrovni rečníka.

Cieľom je teda dostávanie spätnej väzby, aby sa človek niečo naučil…

Áno. Čím viac spätnej väzby dostanem, tým viac mám konkrétnejší obraz o tom, ako na ľudí vplývam ako rečník, a ako na ľudí vplývajú slová a myšlienky, ktoré hovorím.

Vnímajú hodnotenie členovia alebo tí, ktorí navštevujú klub, pozitívne? Nenarazí tu niekedy práve kosa na kameň, keď niekto nepodá spätnú väzbu vhodne?

Toastmasters tvoria ľudia. Bežní ľudia, ktorých stretávame na ulici a ktorých máme v rodine či v práci. Keď v bežnom živote poviem svoj názor a doplním, že tento názor hovorím ako konštruktívnu spätnú väzbu, reakcie sú napriek tomu rôzne. Sám by som bol veľmi rád, keby sto percent reakcií bolo prijímajúcich a boli vnímané ako pomoc. Ale nie vždy to tak je. A tak, ako to nie je v rodine, práci a medzi priateľmi, je zrejmé, že ani v Toastmasters to tak vždy nebude.

Nie je to sto percentné, avšak u nás sú ľudia, ktorí spätnú väzbu prijímajú a cielene si po ňu prídu. Zároveň vnímajú, že aj dotyčný človek sa učí, ako spätnú väzbu podávať. Ľudia sú oveľa viac otvorení spätnej väzbe a názorom, aj keď sú kritické, lebo vedia, že sú myslené v dobrom.

Bývajú začiatky pre nového člena náročné? Sám si vyberá, ako rýchlo bude postupovať a čo bude robiť, alebo je nastavený nejaký systém úrovní, ktorý nasleduje?

V rámci vzdelávania radíme, aby nový člen začal od prvého kroku – postavil sa na pódium a povedal niečo o sebe. Po zoznámení sa s pódiom si pripravuje ďalšie prednesy a plní ďalšie úlohy, ktoré ho naučia základy rečníctva. Popritom sa cibrí aj v pozorovaní – pozoruje iných rečníkov, aby im vedel podať hodnotnú spätnú väzbu. Zároveň trénuje kreativitu pri improvizáciách.

Postupom času môže moderovať menšie časti i celé stretnutia či organizovať súťaže a konferencie. Stále sa má kam posúvať a môže pracovať na komunikácii typu motivácie, teambuildingu, mentoringu a podobne.

Andrej Mažáry na area súťaži, ktorá sa konala v Žiline v októbri 2016. Zdroj: archív klubu Slovenskí Toastmasters

Andrej Mažáry na area súťaži, ktorá sa konala v Žiline v októbri 2016. Zdroj: archív klubu Slovenskí Toastmasters

Ako dotyčný vie, čo má robiť? Je v klube niekto, kto mu pomáha?

Existujú manuály, ktoré mu poskytnú všetky potrebné informácie a detaily na zvládnutie danej úlohy alebo kritériá daného prednesu. Zároveň každé stretnutie navštevujú dlhšie fungujúci členovia, ktorí sú pre neho mentormi, vedia mu pomôcť a podať spätnú väzbu.

Čo býva pre ľudí najnáročnejšie? Ktorá funkcia alebo ktorá časť? Začiatky alebo až chvíle, keď je pokročilejší a musí pilovať detaily?

Je to veľmi individuálne. Niekto môže byť introvert a väčšina jeho komunikácie prebieha prostredníctvom telefónu a mailu. Niekto miluje spoločnosť, rád sa stretáva a rád rozpráva. Musíme brať do úvahy, že tieto dva typy ľudí začínajú úplne rôznym spôsobom a na rôznych úrovniach.

Pre prvý typ je asi najťažšia prvá reč, skúsiť povedať pred publikom vôbec niečo. Pričom druhý typ to môže robiť, aj keď ho nikto nevyzve. Postupom času, pokračovaním v ďalších úlohách, ktoré si vyberajú, sami objavia, kde sú ich silné a slabé stránky. A dostanú možnosť pracovať na oboch.

V jednom roku sme ako klub získali najviac bodov a najviac certifikátov vôbec v histórii Toastmasters spomedzi 16 000 klubov na svete.

Čo znamená byť najlepším rečníckym klubom na svete? Máte najviac víťazov v určitej kategórii, prípadne čo všetko s tým súvisi?

Ponúkame vzdelávací systém, ktorý je rozdelený do viacerých manuálov – začiatočníckych i pokročilých. Po úspešnom zvládnutí každého manuálu a úloh v ňom dostane člen medzinárodný certifikát, ktorý mu vystavia v Amerike v oficiálnej centrále. Za každý certifikát a niektoré ďalšie úlohy získa bod celý klub, nie iba člen. V jednom roku sme ako klub získali najviac bodov a najviac certifikátov vôbec v histórii Toastmasters spomedzi 16 000 klubov na svete.

Predpokladám, že si bol v úlohe hlavného manažéra, vďaka ktorému sa to podarilo dosiahnuť.

Áno. Každý klub má vedenie a každý člen vedenia má vlastnú funkciu. Ja som zodpovedal za celú stratégiu, ako tento obrovský cieľ dosiahnuť a sám som získal počas roka niekoľko certifikátov, pretože som chcel ísť príkladom. Spojili sme sa ako tím, spojili sme sa ako klub ako taký a členovia na sebe odhodlane pracovali. Výsledkom nie je „len“ to, že sme boli najlepší klub na svete, ale prakticky aj desiatky ľudí v našom klube, ktorí osobnostne veľmi vyrástli.

Čo to znamená v praxi?

V preklade to znamenalo predniesť násobky rečí, ako v tom roku mnohí pôvodne plánovali, predniesť veľa hodnotení, organizovať podujatia, organizovať stretnutia a splniť ďalšie líderské a rečnícke úlohy. Uskutočnili sme niekoľko mimoriadnych stretnutí – niekedy sme mali dve stretnutia do týždňa, aby sme všetko zvládli. Pomáhali sme zakladať ďalšie kluby, vzdelávať iné skupiny a naša práca išla zrazu aj mimo klubu. A jej výsledok sa odzrkadlil po celom Slovensku.

Fotografia zachytená na školení oficierov Toastmasters klubov v Brne v júni tohto roku. Fotozdroj: Tomáš Gálik

Fotografia zachytená na školení oficierov Toastmasters klubov v Brne v júni tohto roku. Fotozdroj: Tomáš Gálik

Koľko klubov sa aktuálne dá na Slovensku nájsť?

Jedenásť.Sedem v Bratislave a štyri v ďalších mestách – v Leviciach, Nitre, Žiline a Košiciach. Plus pracujeme na založení ďalších dvoch – v Trnave a v Poprade. Teším sa, že na Slovensku je o vzdelávanie v tejto oblasti veľký záujem a ten postupne stále rastie.

Čo vlastne znamená slovo Toastmasters?

Toast v starej angličtine znamená prípitok a príhovor. A keďže „master“ znamená majster, sme vlastne majstri príhovorov a prípitkov. V našom klube máme aj jazykovedca Mariána Smolíka, ktorý v rámci našej krásnej slovenčiny prišiel na názov štrngmajstri. Výsledky a pridaná hodnota z TM sa prejavujú na rôznych frontoch, preto si dovolím tvrdiť, že tento výraz zďaleka nezahŕňa všetko.

Za čas strávený s Toastmasters som zistil, že na Slovensku je veľmi veľa šikovných ľudí. A nielen mladých!

Spomenul si, že Toastmasters je celosvetová organizácia, v rámci ktorej sa uskutočňujú súťaže. Sú tiež organizované pod taktovkou samotných členov alebo v tomto prípade zohrávajú len úlohu súťažiacich?

Toastmasters vedie ľudí, aby sami organizovali súťaže. A nielen pre „zmeranie síl“ medzi sebou, ale aj aby si otestovali organizátorské a rečnícke schopnosti v praxi. Štandardne sa súťaže organizujú v kategóriách pripravené prejavy, humorné prejavy, hodnotenie prejavov alebo improvizácie. A príprava sa nedá porovnať s prípravou na bežné stretnutie. Súťažiaci vyhrá v klube, vyhrá vo svojej krajine, a potom môže súťažiť vo väčšom okruhu krajín. U nás je to Európa, no keď postupne bude dosahovať ďalšie a ďalšie levely, môže súťažiť v kategórii najlepší rečník sveta.

Má aj Slovensko nejakého reprezentanta, ktorý sa zúčastnil veľmi vysokého kola?

Na Slovensku máme majsterku Európy v humorných prejavoch Katarínu Kovalčíkovú a niekoľko ďalších úspešných reprezentantov, ktorými sú napríklad Petra Pálfyová, Veronika Kutánová alebo Silvio Michal.

Pracuješ s hovoreným slovom. Ako by si zhodnotil komunikačnú úroveň Slovákov? S čím majú podľa teba najčastejšie problémy?

Za čas strávený s Toastmasters som zistil, že na Slovensku je veľmi veľa šikovných ľudí. A nielen mladých! Veľmi často však majú jeden problém. Nevnímajú vlastný potenciál a nevedia predať a odprezentovať samých seba. Nespočíva všetko len v sebavedomí, je to aj o komunikácii.

Mali sme niekoľko členov, ktorým sme veľmi pomohli v progrese ich biznisu. Mali produkt, mali službu, ale často neboli tvárou vlastného produktu. Báli sa a nevedeli, ako na to. Verím, že práve Toastmasters môže byť jedným z prostriedkov, ako naozaj dosiahnuť zmenu – ako v prezentovaní jednotlivcov, tak Slovenska ako takého.

Andrej Mažáry…

… Vyštudoval v odbore mechatroniky, no aj napriek tomu, že sa venoval technickému odboru, po štúdiu sa vydal úplne inou cestou. Desať rokov pôsobí ako tréner a školiteľ rozvojových a zážitkových tréningov. Zbožňuje rečníctvo, ktoré je pre neho radosťou i vždy novou výzvou. Rád pomáha ľuďom v ich napredovaní, napríklad aj vďaka Toastmasters, ktorému sa venuje už šiesty rok.

O autorovi

Valentína Tuhá

Valentína Tuhá

Pochádza z Levíc, i keď jej korene siahajú na východ. Jej záľubou sú cudzie jazyky i jazyk slovenský. Nekorunovaným kráľom jej knižných poličiek je jednoznačne J. Steinbeck. K dobrému príbehu nepohrdne tabličkou čokolády. Miluje tanec, zaujíma sa o komunikáciu vo všetkých formách a rada sa rozpráva s osobami netradičných názorov. Ak ste jednou z nich, neváhajte ju osloviť – valentina.tuha@gmail.sk

Zdieľaj a ukážeš pekné veci o Slovensku
Share on FacebookTweet about this on Twitter
lista

Mohlo by Vás zaujímať